www.9927.com
        投资指南www.9927.com
            站内搜索Search
      金沙娱乐官网 招商资本          
金沙js333

东方商厦

;www.js345.com


地点楼宇简介
装修状况租赁/贩卖合适企业类型招商招租负责人联系电话直属园区
四平路2500号20F、21F    层高:22层 年月:2003年 精装 租赁 办公 汤诚 55053867 北岛